خرید*بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل*

بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل|gvh30017079
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 25

مقدمه:در روابط بین الملل قبلاً دولتها مرجع تهدید امنیت و مخاطب آن بودند بدین معنی که تنها یک دولت و یا مجموعه ای از دولتها قادر بودند که امنیت دولت و یا دولت های دیگر راتهدید کنند. از طرفی، آنچه که مخاطب این تهدید بود باز هم دولتها بودند یعنی اینکه تنها دولت ها بودند که مورد تهدید قرار می گرفتند، اما به دنبال تحولاتی که در هر عرصه جهانی در حوزه ها ی مختلف علمی، تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد دیگر برای بررسی مقوله ی امنیت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین منطقه ای و بین المللی چارچوب تحلیل فوق کفایت نمی کند، چون امروزه فشار تهدید در سه حوزه ی داخلی، منطقه ای و جهانی می توانند پدیده های متفاوتی با شد. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که آنچه که باعث می شود، پدیده ای غیر دولتی قادر باشد امنیت جهانی را به خطر بندازد پیوستگی امنیتی در جهان امروز است. بدین معنی که به دلیل وجود روابط عمیق میان دولت ها و ملت ها وقوع یک پدیده در قسمتی از جهان قادر است بر دیگر قسمت های جهان تاثیر گذارد. البته این بدان معنی نیست که دولت ها قادر نباشند و یا نیستند که دیگر امنیت جهانی را به خطر اندازند بلکه بدین معنی است که در کنار تهدید دولت پدیده های نرم دیگری نیز وجود دارند که قادرند امنیت جهانی را به خطر اندازند. پدیده ای همچون بنیادگرای، محیط زیست، گرسنگی، ایدز، آب، بیماری های همه گیری، مسائل قومی و ....پدیده ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، و رابطه ی آن با امنیت جهانی موردآزمون قرار می گیرد، بنیادگرای اسلامی است. به عبارتی سوال این است که بنیادگرای اسلامی چگونه قادر است که امنیت جهانی را بخطر بیندازد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مورد آزمون قرار می گیرد این است که بنیادگرای اسلامی،به عنوان یک مگاترند که جهان را به اقلیت حق و اکثریت کفر تقسیم می کند و جنگ و یا به اصطلاح جهاد با جبهه کفر را واجب می داند قادر است امنیت جهانی را به خطر اندازد شیوه آزمون فرضیه بدین گونه است که ابتدا بنیادگرایی اسلامی به عنوان متغیر مستقل مورد تعریف قرار می گیرد و در یک بخش به شرح آن پرداخته می شود و در بخش دیگر امنیت جهانی به عنوان متغیر وابسته مورد تعریف و تشریح قرار می گیرد و در بخش پایانی ، با برقراری رابطه میان دو بخش مزبور نتیجه گیری خواهد شد.بنیاد گرایی:کلمه بنیادگرایی برگرفته از واژه لاتین Fundamen به معنای شالوده و اساس است. این اصطلاح اولین بار در دهه نخست قرن بیستم در ایالات متحده ساخته شد و به گروهی از پروتستانها اطلاق می شد که بین سالهای 1910 و 1920 مجموعه جزوه هایی به نام فوند امنتنال منتشر کردند.اصطلاح بنیادگرایی که در اصل مربوط به جنبش های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک ها بود و در اصطلاح پروتستانها بیشتر به مفهوم کهنه پرست به کار برده می شد به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی درست مطابق با متن انجیلی و کتب آسمانی مقدس و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده های جدید است.به عبارتی بنیادگرایی یا اصل گرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دید مثبت و اجتماعی، انقلابی و نوگرا و آینده نگر است. و در یک نگاه کلی ویژگی بنیادگرایان پروتستان آمریکایی، انعطاف ناپذیری، و مخالفت با تاخت و تاز مدرنیسم و لیبرالیسم می باشد. این جنبش خواهان دفاع از شکل به خصوص از رفتار مذهبی موروثی بودکه بر ایمان خشک و مطلق و درک بنیادگرایانی از ایمان پروتستانی مبتنی بود.بنیادگرایی اسلامی:بنیادگرایی اسلامی نهضتی است که به ارزشهای اولیه اسلامی معتقد است و پیروزی و بهروزی کشورهای اسلامی را در بازگشت به آن ارزشها می داند و نه از الگوی کشورهای غربی پیروی می کند و نه از الگوی کشورهای شرقی. این نهضت که به صورت عکس العمل احساسی ، معنوی، روحی و سیاسی مسلمانان به یک بحران اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جلوه گر شده است علاوه بر ترس از «غربی شدن» فرهنگ اسلامی به واکنش در برابر مداخله مستقیم غرب در مناطق اسلامی در دهه های گذشته نیز معطوف است.بدین ترتیب می توان گفت بنیادگرایی اسلامی ایدئولوژی است که الگو و نمونه فرهنگی دین را سیاسی می کند و در کنار حرکتهای مشخص سیاسی موجود، یک جنبش اجتماعی می گردد

مطالب دیگر:
📗تحقیق بررسي پيامدهاي مهاجرت، علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات📗تحقیق بررسي و اعتباريابي شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران مدارس ابتدايي دولتی📗پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح خرد📗پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح كلان (استراتژي هاي تحول مبتني بر برنامه)📗پاورپوینت استراتژی های تغییر و تحول سازمان📗پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چيست و فرآيند آن كدام است؟📗پاورپوینت تحول نظريه هاي مديريت و پارادايم در حال تكوين📗پاورپوینت رهبري تحول📗پاورپوینت ساختار گروهي: گرايش نوين مديريت📗پاورپوینت سازمان ها و گروه هاي يادگيرنده (راه آينده)📗پاورپوینت سرشت پوياي محيط امروزي سازمان ها📗پاورپوینت فرهنگ سازمانی، بستر تحول📗پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان📗تحقیق بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر- پيرو📗پاورپوینت ارزش زمانی پول (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📗پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📗تحقیق بررسي احكام فقهي و تطبيق آن با آيات قرآن درباره طهارت هاي سه گانه (وضو، غسل، تيمم)📗پاورپوینت قیمت اوراق بهادار (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📗پاورپوینت مخاطره و بازده (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📗پاورپوینت هزینه سرمایه (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)📗تحقیق رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا📗پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت📗تحقیق شناخت راه ها و اصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی📗پاورپوینت خودپنداری📗پاورپوینت خودشیفتگی (Narcissism)